Rượu vang quốc gia New Zealand

Rượu vang quốc gia New Zealand

Rượu vang quốc gia New Zealand

Rượu Vang Giesen Vineyard Selection Marlborough Sauvignon Blanc 12.5% – Chai 750ml Rượu Vang Giesen Vineyard Selection Marlborough Sauvignon Blanc 12.5% – Chai 750ml
Rượu Vang Nobilo Sauvignon Blanc 12.5% - Chai 750ml Rượu Vang Nobilo Sauvignon Blanc 12.5% - Chai 750ml
Rượu Vang Pounamu Sauvignon Blanc 12.5% - Chai 750ml Rượu Vang Pounamu Sauvignon Blanc 12.5% - Chai 750ml
Rượu Vang Insight Sauvignon Blanc 13% - Chai 750ml Rượu Vang Insight Sauvignon Blanc 13% - Chai 750ml
Rượu Vang Little Beauty Dry Riesling 12.5%- Chai 750ml Rượu Vang Little Beauty Dry Riesling 12.5%- Chai 750ml
Rượu Vang Drylands Marlborough Pinot Noir 14% – Chai 750ml Rượu Vang Drylands Marlborough Pinot Noir 14% – Chai 750ml
Rượu vang Little Beauty Sauvignon Blanc 13% - Chai 750ml Rượu vang Little Beauty Sauvignon Blanc 13% - Chai 750ml