Rượu vang quốc gia Nam Phi

Rượu vang quốc gia Nam Phi

Rượu vang quốc gia Nam Phi

Rượu Vang Five’s Reserve Cabernet Sauvignon 13% – Bịch 3L Rượu Vang Five’s Reserve Cabernet Sauvignon 13% – Bịch 3L
Rượu Vang Imbuko Reserve Cabernet Sauvignon 14% – Chai 750ml Rượu Vang Imbuko Reserve Cabernet Sauvignon 14% – Chai 750ml
Rượu Vang Glen Carlou Chardonnay 14% – Chai 750ml – Thùng 6 Chai Rượu Vang Glen Carlou Chardonnay 14% – Chai 750ml – Thùng 6 Chai
Rượu Vang Van Zijl Blue Ink Cabernet Sauvignon 14% – Chai 750ml Rượu Vang Van Zijl Blue Ink Cabernet Sauvignon 14% – Chai 750ml
Rượu Vang Nam Phi Lanzerac Merlot 14% – Chai 750ml Rượu Vang Nam Phi Lanzerac Merlot 14% – Chai 750ml
Rượu Vang Lanzerac Pinotage 14% – Chai 750ml Rượu Vang Lanzerac Pinotage 14% – Chai 750ml
Rượu Vang Lanzerac Cabernet Sauvignon 14.5% – Chai 750ml Rượu Vang Lanzerac Cabernet Sauvignon 14.5% – Chai 750ml
Rượu Vang Cape Of The Good Hope Riebeeksrivier Caroline 14.5% – Chai 750ml Rượu Vang Cape Of The Good Hope Riebeeksrivier Caroline 14.5% – Chai 750ml
Rượu Vang Anthony Rupert Merlot 14% – Chai 750ml Rượu Vang Anthony Rupert Merlot 14% – Chai 750ml
Rượu Vang Anthonij Rupert Cabernet Sauvignon 14.5% – Chai 750ml Rượu Vang Anthonij Rupert Cabernet Sauvignon 14.5% – Chai 750ml
Rượu Vang Anthonij Rupert Syrah 14,5% – Chai 750ml – Thùng 6 Chai Rượu Vang Anthonij Rupert Syrah 14,5% – Chai 750ml – Thùng 6 Chai